Kryptér og beskytt PDF på nettet

Beskytt fil med passord og tillatelser

Last opp PDF-filer

Filene forblir private. Automatisk slettet etter to timer.
Gratis tjeneste for documenter opptil 200 sider eller 50 MB and 3 tasks per hour.

Hvordan passordbeskytte en PDF

Below we show how to encrypt a PDF file with a password and how to apply PDF restrictions.

 1. Last opp dine filer

  Filer blir trygt lastet opp over en kryptert kobling. Filer blir holdt sikkert. Etter bearbeiding, blir de permanent slettet.

  Vil du ikke laste opp filer og heller jobbe med dem offline?
  Try Sejda Desktop. Samme egenskaper som online tjenesten, og filene blir på din PC.

  Klikk på 'Upload' og velg filer fra din lokale PC.

  DRa og slipp filer på siden fungerer også.

  Dropbox eller Google Drive filer

  Du kan velge PDF filer fra Dropbox eller Google Drive også.

  Utvid 'Upload' området og velg dine filer.

 2. Choose a strong password

  When opening the document, users will be asked to provide this password. Make sure it's a strong password, recommended 16 characters or more.

  Optionally, choose an owner password as well

  This is the password that users will be asked when attempting to make changes to the document, after the document is already opened.

 3. Select optional PDF restrictions

  Choose what PDF features should be allowed. For example printing can be restricted, or filling forms and commenting can be disabled

  Depending on the software used for opening the PDF file, these permissions may or may not be enforced.

 4. Save your changes

  Click Encrypt PDF and then Download your protected PDF.

Ready to password protect your PDF?

Password protect PDF