ลบหน้า PDF

ลบหน้าจากเอกสาร PDF

อัพโหลดไฟล์ PDF

ไฟล์ส่วนตัว. ลบโดยอัตโนมัติหลัง 2 ชั่วโมง.
ใช้บริการฟรีสำหรับเอกสารถึง 200 หน้าหรือ 50 MB and 3 tasks per hour.

ลบหน้าจาก PDF อย่างไร

เราแสดงวิธีการลบหน้าจาก PDF ออนไลน์ (บน Mac หรือ PC).

 1. อัพโหลดไฟล์ของคุณ

  ไฟล์ถูกอัพโหลดผ่านการเชื่อมต่อด้วยรหัสลับ. ไฟล์ปลอดภัย. หลังจากผ่านกระบวนการแล้ว จะถูกลบถาวร.

  หรือคุณไม่ต้องการอัพโหลดไฟล์และทำงานออฟไลน์แทน
  Try Sejda Desktop. ฟีเจอร์เดียวกับบริการออนไลน์ และไฟล์จะไม่ออกจากคอมพิวเตอร์คุณเลย.

  กด 'อัพโหลด' และเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ.

  คุณสามารถลากและวางลงบนหน้าได้เช่นกัน.

  Dropbox หรือ ไฟล์ Google Drive

  คุณสามารถเลือกไฟล์ PDF จาก Dropbox หรือ Google Drive ได้ด้วย.

  ขยายตัวเลือก 'อัพโหลด' และเลือกไฟล์ของคุณ.

 2. ลบหน้า

  กด'ลบ'บนแต่ละหน้าเพื่อลบหน้าที่ไม่ต้องการ.

  หน้าค่อนข้างจะเหมือนกัน? 'ซูม'เพื่อขยายภาพย่อส่วน.

  ถ้าคุณหยุดเม้าส์บนหน้า 'ตัวขยาย' จะโชว์ขึ้น.

 3. บันทึกอัพเดท PDF

  กด'แสดงผล'เพื่อบันทึกชิ้นงาน, แล้วดาวโหลด.

  เสร็จแล้ว! มันง่ายมาก.

พร้อมที่จะลบหน้า

ลบหน้า PDF